- Hỗ trợ hoạt huyết, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn não.
- Hỗ trợ giảm các triệu chứng thiểu năng tuần hoàn não.
- Hỗ trợ các chức năng não bộ như vận động, nhận thức trí nhớ và ngôn ngữ.

KVNB - GPQC-page-002.jpg

  • Số GPQC: 00187/2019/ATTP-XNQC
  • Đăng ký sản phẩm: 378/2019/ĐKSP