Vương Não Khang đồng hành cũng Ngày Thế giới Nhận thức về tự kỷ 02/04/2024: Để giấc mơ chẳng thể khép lại!