- Dùng cho người có nguy cơ hiếm muộn do sinh lý yếu
- Hỗ trợ giảm nguy cơ mãn dục nam

LTD1.jpg

LTD2.jpg

Số GPQC: 1894/2020/XNQC-ATTP

Số xác nhận công bố sản phẩm: 3952/2020/ĐKSP