- Hỗ trợ giảm triệu chứng mề đay mẩn ngứa, dị ứng

PBK1.jpg

  • Số GPQC: 01874/2019/ATTP-XNQC
  • Đăng ký sản phẩm: 8386/2019/ĐKSP