- Hỗ trợ giúp hoạt huyết, tăng cường vi chất và năng lượng cho não
- Hỗ trợ cải thiện giấc ngủ ở trẻ hay tăng động

VNK1.jpg

VNK2.jpg

Số GPQC: 2211/2020/XNQC-ATTP

Số xác nhận công bố sản phẩm: 3010/2020/ĐKSP